Какво представлява "Глотодрама“

" Глотодрама“ е интердисциплинарен дидактичен метод за преподаване на чужди езици, който интегрира комуникативния подход и театрални техники. "Глотодрама“ обединява разнообразни лингвистични и театрални дейности за постигане на ефективни комуникативни умения.

Публикации:
"В помощ на преподавателя по Глотодрама" (pdf)
"Новаторски метод за овладяване на чужд език" (pdf)
"Нашият опит с метода Глотодрама" (pdf)

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Публикациите в този сайт отразяват единствено възгледите на техните автори и комисията не носи отговорност за начините, по които може да е използвана съдържащата се в тях информация.